100%
تخفیف

دوره جامع شروع از صفر در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
5000000 – رایگان!

دنیای رمز ارز ها فرصتی فوقالعاده برای تجربه زندگی بدون دغدغه مالیست اما باید در نظر داشته باشید که همه چیز در بازار مالی ، علم خواندن رفتار قیمت نیست …
ما کنارتان هستیم تا از صفر شمارا یاری کنیم .

200
5000000 – رایگان!